שד' הקונגרס הציוני 25, רמת גן

פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה, ייצוג דיירים

ייצוג דיירים בפרויקט על פי הוראות תמ"א 38 הריסה ובניה (תמ"א 2/38). במסגרת הפרויקט יהרס הבניין הקיים המכיל 6 דירות ובמקומו יוקם בניין חדש ובו 18-21 יחידות דיור חדשות.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, במסגרתו יקבל כל דייר דירה חדשה הגדולה ב 10 מ"ר משטח דירתו הישנה, תתווסף מרפסת שמש בגודל 10-12 מ"ר, לכל דירה תוצמד חניה בטאבו.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, ערבויות מלאות, כל העלויות על היזם.

יזם: א.ל.מ.ו.ג 38 בע"מ

סוג פרוייקט: תמ"א 38 הריסה ובניה

הוצאת היתר: לא ידוע

מועד סיום משוער: לא ידוע

לכל הפרוייקטים
קונגרס 25 רמת גן, תמ"א 38 2
2018-09-05T16:17:32+03:00