מולכו 3, רמת גן

פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה, ייצוג דיירים

ייצוג דיירים בפרויקט על פי הוראות תמ"א 38 הריסה ובניה (תמ"א 2/38). במסגרת הפרויקט יהרס הבניין הקיים המכיל 12דירות ובמקומו יוקם בניין חדש ובו 34 יחידות דיור חדשות.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, במסגרתו יקבל כל דייר דירה חדשה הגדולה ב 9 מ"ר משטח דירתו הישנה, תתווסף מרפסת שמש בגודל 12 מ"ר, לכל דירה תוצמד חניה בטאבו.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, ערבויות מלאות, כל העלויות על היזם.

יזם: גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

סוג פרוייקט: תמ"א 38 הריסה ובניה

הוצאת היתר: 08/2018

מועד סיום משוער: 08/2020

לכל הפרוייקטים
מולכו 3 רמת גן תמ"א 38
2018-09-05T16:15:19+03:00