הגיבורים 38, בת ים

פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה, ייצוג דיירים

ייצוג דיירים בפרויקט על פי הוראות תמ"א 38 הריסה ובניה (תמ"א 2/38). במסגרת הפרויקט יהרס הבניין הקיים המכיל 10 יחידות קיימות. 7 חנויות ו 3 דירות מגורים. במקומן יוקם בניין חדש ובו 34 יחידות דיור חדשות.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, במסגרתו יקבל כל דייר דירה חדשה הגדולה ב 20 מ"ר משטח דירתו הישנה, תתווסף מרפסת שמש בגודל 12 מ"ר, לכל דירה תוצמד חניה בטאבו.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, ערבויות מלאות, כל העלויות על היזם.

יזם: י. שנאור – הגיבורים 38 בת ים בע"מ

סוג פרוייקט: תמ"א 38 הריסה ובניה

הוצאת היתר: 08/2018

מועד סיום משוער: 08/2020

לכל הפרוייקטים
הגיבורים 38 בת ים
2018-09-05T16:14:06+03:00