בלוך 13 גבעתיים, תמ"א 38

פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה, ייצוג דיירים

2018-09-05T14:59:32+03:00