בלוך 13, גבעתיים

פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה, ייצוג דיירים

ייצוג דיירים בפרויקט על פי הוראות תמ"א 38 הריסה ובניה (תמ"א 2/38). במסגרת הפרויקט יהרס הבניין הקיים המכיל 9 דירות ובמקומו יוקם בניין חדש ובו 27 יחידות דיור.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, במסגרתו יקבל כל דייר דירה חדשה הגדולה ב 25 מ"ר משטח דירתו הישנה, תתווסף מרפסת שמש בגודל 10-12 מ"ר, לכל דירה תוצמד חניה בטאבו.

פרויקט בליווי בנקאי סגור, ערבויות מלאות, כל העלויות על היזם.

סוג פרוייקט: תמ"א 38

הוצאת היתר: לא ידוע

מועד סיום משוער: לא ידוע

לכל הפרוייקטים
בלוך 13 גבעתיים, תמ"א 38
2019-05-20T13:32:56+03:00